Delen:

Wanneer je goed kijkt is Computational Science overal. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat het floreert op het snijvlak van informatica, toegepaste wiskunde en een wetenschapsdomein. Van alfa, gamma, bèta en techniek tot medisch onderzoek. Het is als het ware de aanjager van veel onderzoek en tegenwoordig onmisbaar. Ook zouden veel van de dagelijkse producten en systemen die we gebruiken niet kunnen bestaan of optimaal kunnen functioneren zonder een flinke inspanning vanuit Computational Science.

Wetenschappers vertellen

Benjamin Czaja, Sascha Caron, Daan Crommelin, Margot Gerritsen en Siewert-Jan Marrink zijn wetenschappers met verschillende achtergronden, waarvoor Computational Science onmisbaar is geworden. Sascha (deeltjesfysicus) probeert de natuur om ons heen nog beter te begrijpen op de kleinste schaal en Siewert-Jan (levenswetenschapper) bestudeert de biologische processen van moleculen. Als wiskundige werkt Margot aan de ontwikkeling van tools en algoritmes voor een breed scala aan toepassingen en doet Daan onderzoek naar onzekerheden in numerieke simulaties van complexe dynamische systemen, zoals de atmosfeer. Verder geeft Ben (supercomputer adviseur) advies over de supercomputers, de software die erop draait en hoe energiezuinig kan worden gerekend.

Bekijk hieronder de video waarin zij zelf uitleggen waarom Computational Science belangrijk is.