Versterking Kennis- & Innovatie ecosystemen

De hele keten

Door de gehele keten van het kennis- en innovatie-ecosysteem van de computationele wetenschappen te versterken, worden onderzoek, ontwikkeling en innovatie gestimuleerd.

Dit wordt bereikt door toekomstige missiegedreven programma’s via instanties zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Groeifonds en Horizon Europe.

Versnellen van duurzaamheid

Het doel is om wetenschappelijke ontwikkelingen en toepassingsgebieden te versnellen voor duurzaamheidsvraagstukken. De Nationale Agenda en aandachtsgebieden dienen als richtlijn voor programma’s binnen de vier hoofdlijnen van het KIC en de topsectorenprogramma’s, waaronder sleuteltechnologie├źn. De Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA) biedt ook mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking op het gebied van duurzaamheid en digitalisering.

Samenwerking en versterking in onderzoek en industrie

Nederland heeft een sterke uitgangspositie in computationele wetenschappen, maar kan deze verder versterken door investeringen in onderzoek, infrastructuur en menselijk kapitaal, vooral gericht op duurzaamheidstoepassingen. Het uitbreiden en versterken van bestaande onderzoekscentra en consortia stimuleert de middellange termijnontwikkeling en positioneert ze als groeikernen voor nationale en internationale samenwerking.

De samenwerking tussen onderzoek en industrie is essentieel. Dit kan worden bevorderd door technologietransferprogramma’s en het vergemakkelijken van de oprichting van startups. Het overdragen van technologie en fundamentele kennis uit focusgebieden bevordert de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven op korte tot middellange termijn.