Versterken Infrastructuur

Investeren

Investering in hardware voor computationeel onderzoek is essentieel. Het vereist een geavanceerde infrastructuur voor high-performance computing, dataverwerking, en op maat gemaakte apparatuur voor specifieke onderzoeksvragen in verschillende focusgebieden.

Het stimuleren van computationeel onderzoek gaat hand in hand met investeringen in deze infrastructuur. Hoewel er nog steeds behoefte is aan nationale en internationale Tier 0 en 1 supercomputers, raden we aan om ook te investeren in de versterking van regionale Tier 2 infrastructuur in Nederland, die momenteel onderbenut is.

Belang van software

Daarnaast is het van cruciaal belang om softwarepakketten en kosteneffectieve licenties te inventariseren en te benutten. De optimalisatie van software, algoritmes en code is erg belangrijk in computationele wetenschappen, en het effectieve gebruik ervan verbetert de efficiëntie van het veld aanzienlijk.

Energie-efficiënte computing

Een andere uitdaging is het bevorderen van energie-efficiënte computing. Dit omvat het selecteren van energiezuinige processors bij investeringen in Tier 2 infrastructuur, het integreren van energie-efficiëntie in software en algoritmekeuzes, én het promoten van energiebewuste computervaardigheden door middel van verbeterde educatie.