Delen:

Nederland gaat een eigen open taalmodel ontwikkelen: GPT-NL. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van artificiële intelligentie (AI).

Het model wordt ontwikkeld door onderzoeksorganisatie TNO, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en ICT-coöperatie SURF. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt voor de ontwikkeling 13,5 miljoen beschikbaar.

GPT-NL wordt een open model, waardoor iedereen kan kijken hoe de achterliggende software werkt en de AI tot bepaalde conclusies komt. Het nieuwe AI-taalmodel maakt Nederland minder afhankelijk van commerciële partijen.

Bij de ontwikkeling in 2 fasen, staat in fase 1 de concrete ontwikkeling van het Nederlandse taalmodel centraal. In fase 2 zal het programma connectie maken met De Nationale Supercomputer (Snellius), die zorgt voor de rekenkracht die nodig is om het model te laten werken.