Computational Science NL - missie

Maak kennis met ons

Ons doel is om de gemeenschap te versterken en up-to-date te blijven over de laatste ontwikkelingen, nationale initiatieven en de mensen die betrokken zijn rondom computationele wetenschappen. Hier zetten we ons in om een brug te slaan tussen professionals, onderzoekers en geïnteresseerden, en om een levendige hub te bieden voor het delen van kennis, het bevorderen van samenwerking en het ontdekken van de meest recente ontwikkelingen binnen computationele wetenschappen.

Wil je ook bijdragen aan de missie van
Computational Science NL?

Ontmoet de kwartiermakers

Haili Hu

Organisatie: SURF
Functie: Research Partnership Lead

Haili Hu is Research Partnership Lead bij SURF, de samenwerkingsorganisatie voor IT in het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Ze werkt aan IT-innovatie samen met de onderzoeksgemeenschappen Aardobservatie, Astronomie en Natuurkunde, zodat de behoeften van deze disciplines worden vertaald naar de benodigde, toekomstige IT-infrastructuur.

Haili is gepromoveerd in de natuurkunde en sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven. Voor haar academische werk ontving ze een Rubicon en Veni beurs van NWO. Daarna werkte ze als wetenschapper bij SRON Netherlands Institute for Space Research aan satelliet remote sensing van broeikasgassen, en als software engineer in het bedrijfsleven en de academische wereld.

Computationele wetenschap speelde altijd een belangrijke rol in haar werk, waar ze stellaire evolutiecodes, radiatieve overdrachtscodes en atmosferische retrieval algoritmen gebruikte en mede ontwikkelde.

Dr. Stephan van Duren

Organisatie: NWO
Functie: Sr. Policy Advisor

Bij NWO-domein Wetenschap werkt hij bij de afdeling Chemie & Natuurkunde als Senior Beleidsadviseur. Stephan is nauw betrokken bij de ontwikkeling van strategische agenda’s en financieringsmogelijkheden op verschillende toepassingsgebieden, zoals Energy Materials en The Societal Impact of Quantumtechnology. Daarvoor werkte hij als IT/business consultant en promoveerde hij in de toegepaste natuurkunde aan de TU Berlijn.

In zijn huidige functie werkt hij nauw samen met mensen uit verschillende domeinen, waaronder sociale en toegepaste wetenschappen en overheidsinstanties. Zijn brede achtergrond in informatiemanagement, IT en toegepaste natuurkunde vergemakkelijkt de samenwerking tussen industrie, academische wereld en overheid.

Prof.dr.ir. Kees Vuik

Organisatie: TU Delft
Functie: Professor of Numerical Analysis

Kees Vuik heeft zijn MSc in Toegepaste Wiskunde behaald aan de Technische Universiteit Delft. Na een kort verblijf bij Philips Research Laboratories is hij gepromoveerd in de wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1988 werkte hij aan het Delft Institute of Applied Mathematics van de Technische Universiteit Delft. In 2007 werd hij hoogleraar numerieke analyse aan dit instituut. Zijn onderzoek richt zich op numerieke modellering van fysische en biologische toepassingen, numerieke lineaire algebra en high performance computing. Zijn werk is gebaseerd op interdisciplinair onderzoek, zowel met andere academische groepen als met de industrie.

André Prins

Organisatie: RIVM
Functie: Senior Technical Manager

Ik ben een computerwetenschapper met meer dan 18 jaar ervaring in software engineering en ervaring in het leiden van een team van ingenieurs en onderzoekers. Mijn persoonlijke missie is om ingenieurs met een academische achtergrond te coachen in meer professionele software engineering praktijken en in computationele wetenschap.

Als senior technisch manager ben ik verantwoordelijk voor een klein team van technisch managers. Samen ondersteunen we de competentieontwikkeling van al onze engineers bij ALTEN. Daarnaast ben ik de practice lead voor wetenschappelijke software engineering en software architectuur. In die rol help ik onze software engineers, onderzoekers en architecten bij het vormgeven van hun carrièrepaden. Waar nodig coach ik teams en engineers op het gebied van wetenschappelijk programmeren, c++ en numerieke algoritmen.

Verder heb ik een adviserende rol aan de commerciële kant van ons bedrijf, waar ik technische input lever voor verzoeken en offertes van klanten. Zodra een project is gestart, ben ik verantwoordelijk voor het algehele projectsucces en ben ik de kwaliteitsmanager bij ALTEN, verantwoordelijk voor de ISO 9001-certificering.

Dr. Johan Mentink

Organisatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Functie: Assistant professor – Ultrafast Spectroscopy of Correlated Materials

Johan Mentink is universitair docent aan de Radboud Universiteit en pioniert in de toepassing van machine learning methoden om ultrasnelle kwantumdynamica van antiferromagneten te simuleren (PRL2021). Hij is erkend leider in de theorie van ultrasnel magnetisme (Rubicon 2012, VENI 2015, VIDI 2023, tenure track grant van het computational science for energy research initiative van NWO en Shell (2017)).

Zijn theoretisch onderzoek staat bekend om de nauwe interactie met experimentalisten gericht op het onthullen van de mechanismen van ultrasnel schakelen van magnetisme gemedieerd door sterk niet-evenwichtstoestanden (PRL 2012, Nature Materials 2021), evenals voor de ultrasnelle optische controle van uitwisselingsinteracties in antiferromagnetische oxiden (PRL 2014, Nature Communications 2015). In 2021 initieerde en coördineert hij interdisciplinair onderzoek met SURF en IBM, waarbij hij neuromorfe hardware onderzoekt om wetenschappelijke berekeningen sneller en energie-efficiënter uit te voeren dan conventionele computersystemen. In potentie kunnen hiermee berekeningen worden uitgevoerd die met de huidige computersystemen nog niet mogelijk zijn.

Onze missie

Aandachtsgebieden