Nederlandse hoogwaterstanden

Nederland speelt een belangrijke rol op het gebied van onzekerheidsanalyses, zoals bijvoorbeeld bij het voorspellen van weer en hoogwaterstanden. Twee voorbeelden waarin dit soort onderzoek vrij toegankelijk is gemaakt zijn een door Nederlandse onderzoekers gestarte open software omgeving (OpenDA), en meer recent een open source toolkit (VECMAtk) die mede door Nederlandse onderzoekers ontwikkeld is.

Deze initiatieven maken het mogelijk om betrouwbare, verifiëerbare multischaalsimulaties te berekenen op toekomstige exaschaalcomputers met snelheden van een triljoen operaties per seconde.