Onze missie:
Het vergroten van de zichtbaarheid en impact van Computational Science in Nederland

Onze missie:
Het vergroten van de zichtbaarheid en impact van Computational Science in Nederland

Het vakgebied van computational sciences heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt en heeft een revolutie teweeggebracht in diverse industrieën, waaronder geneeskunde, financiën, energie, en entertainment. Het gebruik van geavanceerde computermodellering en simulatietechnieken heeft nieuwe mogelijkheden geopend voor het oplossen van complexe problemen en het verkennen van onbekend terrein.

De computationele wetenschappen willen en kunnen de wegbereider zijn die innovaties en technologieën realiseert om die toekomst werkelijkheid te maken.

Dit doen we door te werken aan de volgende doelen:

Structureren, stimuleren en coördineren van interdisciplinair onderzoek in Computational Sciences

Versterken van ontwikkeling en overdracht van CS kennis(opleiding) tussen universiteiten, bedrijven en samenleving

Bevorderen van duurzame maatschappelijke innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van materialen, energie, water en voedsel, met computationele technieken

Het belang van Computational Science te agenderen in relevante disciplines en domeinen om financiering te verwerven

Steun onze missie om Computational Science in Nederland te versterken.
Laten we samen vooruitgang mogelijk maken!