Nationale Agenda

Lees hier de Nationale Agenda:

De kracht van computationele wetenschappen

Onze duurzame toekomst ligt besloten in de rekenkracht van computers. Of het nu gaat over de ontwikkeling van schone energiebronnen, het verduurzamen van de voedselketen of waterbeheer dat bestand is tegen verdroging, verzilting en zeespiegelstijging, de uitdagingen om een duurzame samenleving te bouwen zijn groot. Computationele wetenschappen kunnen als geen ander inzicht en grip geven op die vraagstukken.

De Nationale Agenda laat zien hoe het vakgebied kan uitgroeien tot wegbereider voor de innovaties die een duurzame samenleving mogelijk maken. Een interdisciplinair vakgebied voor interdisciplinaire vraagstukken: computationale wetenschappen halen hun inspiratie uit wetenschappelijke en maatschappelijke domeinen, en gebruiken wiskundige modellen en geavanceerde rekenschema’s om die vragen op een efficiënte manier te beantwoorden.

De kracht van computationele wetenschappen

Onze duurzame toekomst ligt besloten in de rekenkracht van computers. Of het nu gaat over de ontwikkeling van schone energiebronnen, het verduurzamen van de voedselketen of waterbeheer dat bestand is tegen verdroging, verzilting en zeespiegelstijging, de uitdagingen om een duurzame samenleving te bouwen zijn groot. Computationele wetenschappen kunnen als geen ander inzicht en grip geven op die vraagstukken.

De Nationale Agenda laat zien hoe het vakgebied kan uitgroeien tot wegbereider voor de innovaties die een duurzame samenleving mogelijk maken. Een interdisciplinair vakgebied voor interdisciplinaire vraagstukken: computationale wetenschappen halen hun inspiratie uit wetenschappelijke en maatschappelijke domeinen, en gebruiken wiskundige modellen en geavanceerde rekenschema’s om die vragen op een efficiënte manier te beantwoorden.

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden

Nederland is uitstekend gepositioneerd voor doorbraken in vijf strategische aandachtsgebieden in de wereldwijde computationele wetenschappen. Samen vormen die het gereedschap om de uitdagingen in het sterk verbonden vraagstuk van duurzaam water, voedsel en energie aan te pakken:

Significante vooruitgang in elk van deze gebieden is de voorwaarde om computationele wetenschappen een gamechanger te maken in duurzaamheidsvraagstukken.

Investeringen en innovatie in Nederlandse computationele wetenschappen

Nederland heeft een sterke positie in de computationele wetenschappen in het hoger onderwijs, en heeft een solide infrastructuur voor grote simulaties. De agenda inventariseert kansen en uitdagingen om het brede veld samen te brengen, op het gebied van kennisuitwisseling tussen de verschillende computationele wetenschappen (community building), het versterken van de opleidingscapaciteit van computationele wetenschappers (HBO, WO en promovendi) en de uitbreiding van grote universitaire rekenclusters.

Hiervoor is een investeringsimpuls nodig die tevens het onderzoek op de vijf strategische aandachtsgebieden stimuleert. Zo komen de vijf strategische aandachtsgebieden versneld op het niveau om de uitdagingen in water, voedsel en energie aan te gaan.

Nederland staat voor grote uitdagingen op weg naar een duurzame toekomst. De computationele wetenschappen willen en kunnen de wegbereider zijn die innovaties en technologieën realiseert om die toekomst werkelijkheid te maken.

Het platform Computational Science NL draagt bij aan het behalen van de gestelde doelen van de nationale agenda

Bouwstenen

Bouwstenen

Om de gestelde doelen voor human capital, hardware en software in de nationale agenda te realiseren, zijn voor de roadmap vier actielijnen oftewel bouwstenen gedefinieerd vanuit waar we gaan bouwen:

Deze bouwstenen gaan ervoor zorgen dat de computationale wetenschappen ten aanzien van de community, kennis en innovatie, infrastructuur en human capital wordt versterkt.

Lees hier de Nationale Agenda:

Lees hier de Nationale Agenda: