Delen:

Van het omgaan met overstromingen als gevolg van klimaatverandering tot het optimaliseren van energie uit duurzame bronnen: uitgebreide berekeningsmodellen en computersimulaties kunnen onmisbare tools bieden om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Daarom had een brede groep vertegenwoordigers uit de wetenschap en industrie zich verzameld om een strategische Nationale Agenda te formuleren. Met de steun van NWO en de Nederlandse Topsectoren werd de Nationale Agenda Computational Science officieel gepresenteerd door Kees Vuik, voorzitter van het kernteam, op 5 oktober aan de directeur Innovatie en Kennis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Michiel Sweers. In dit visiedocument leggen experts uit hoe revolutionaire computer-technieken en berekeningsmodellen kunnen helpen om de grote uitdagingen van onze tijd op te lossen. De kern van de agenda bestaat uit een routekaart en vijf aandachtsgebieden voor de toekomst van Computational Science.

De Agenda is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.