Het platform voor het vergroten van de zichtbaarheid en impact van
Computational Science in Nederland.

Het platform voor het vergroten van de zichtbaarheid en impact van Computational Science in Nederland.

Computationele Wetenschappen

De computationele wetenschap is een interdisciplinair vakgebied dat zich bezighoudt met het gebruik van computermodellering en simulatie om complexe problemen op te lossen in verschillende wetenschappelijke en technische disciplines.

Computational Science - graphic

Strategische aandachtsgebieden
voor een duurzame toekomst

Energie efficiënte computing

Het reduceren van de carbon footprint in het computationele gebied zelf.

Ultrasnelle computer-simulaties via machine learning

Het inzetten van rekenintensieve techniek om uiterst nauwkeurige en complexe berekeningen mogelijk te maken.

Onzekerheden en gevoelig- heidsanalyses

Het goed inschatten van betrouwbaarheid van computermodellen.

Multischaal modelleren en simuleren

Het voorspellen we het gedrag van grootschalige en complexe systemen, waarin verschillende lengte- en tijdschalen met elkaar communiceren.

Datagedreven methoden

Het destilleren van goede modellen uit grote hoeveelheden data om inzicht, ontwerp en controle/interventie mogelijk te maken.